Koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich

Koalicja powstała w październiku w 2019 r. z inicjatywy Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS).
Działamy po to, aby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać ze wsparcia asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich:

Zachęcamy szkoły i organy prowadzące do zatrudniania asystentek i asystentów oraz informujemy, jak można to zrobić.

Upowszechniamy doświadczenia i dobre praktyki, aby pokazać, jakie korzyści daje całej społeczności szkolnej współpraca z asystentkami i asystentami.

Wspieramy asystentki i asystentów międzykulturowych oraz romskich – chcemy, aby ich / Wasz praca była doceniana!

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak działamy, przeczytaj Założenia i zasady działania Koalicji

 

Kontakt: koalicja.asy@ffrs.org.pl

Koordynatorki Koalicji:

Agnieszka Kozakoszczak: akozakoszczak@ffrs.org.pl

Anna Górska: agorska@ffrs.org.pl

 

Koalicję współtworzą następujące organizacje:

 

Koalicję koordynuje Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS):


Powstanie i działalność Koalicji w okresie październik 2019 – czerwiec 2021 były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.