Kim są asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy?

Asystentki i asystenci to najczęściej osoby, które same mają doświadczenie migracji lub pochodzą ze społeczności romskiej – dzięki temu dobrze rozumieją potrzeby dzieci i ich rodzin oraz potrafią na nie odpowiedzieć. Znają zarówno język polski, jak i język, którym posługuje się dziecko – pełnią rolę tłumaczek i tłumaczy a także:

 • pomagają dzieciom cudzoziemskim i romskim w nauce,
 • wspierają dzieci w adaptacji w środowisku szkolnym,
 • pośredniczą w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,
 • pomagają zrozumieć różnice kulturowe oraz rozwiązywać wynikające z nich nieporozumienia czy konflikty,
 • kształtują postawę szacunku dla różnorodności społecznej w szkole.

 

 

 

Kim są asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy?

Asystentki i asystenci to najczęściej osoby, które same mają doświadczenie migracji lub pochodzą ze społeczności romskiej – dzięki temu dobrze rozumieją potrzeby dzieci i ich rodzin oraz potrafią na nie odpowiedzieć. Znają zarówno język polski, jak i język, którym posługuje się dziecko – pełnią rolę tłumaczek i tłumaczy a także:

 • pomagają dzieciom cudzoziemskim i romskim w nauce,
 • wspierają dzieci w adaptacji w środowisku szkolnym,
 • pośredniczą w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,
 • pomagają zrozumieć różnice kulturowe oraz rozwiązywać wynikające z nich nieporozumienia czy konflikty,
 • kształtują postawę szacunku dla różnorodności społecznej w szkole.
Koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich

Koalicja powstała w październiku w 2019 r. Zrzesza organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne oraz asystentki i asystentów z całej Polski. Działamy po to, aby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać ze wsparcia asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich:

 • Zachęcamy szkoły i organy prowadzące do zatrudniania asystentek i asystentów oraz informujemy, jak można to zrobić.

 • Upowszechniamy doświadczenia i dobre praktyki, aby pokazać, jakie korzyści daje całej społeczności szkolnej współpraca z asystentkami i asystentami.

 • Wspieramy asystentki i asystentów międzykulturowych oraz romskich – chcemy, aby ich / Wasza praca była doceniana! Więcej o organizacjach i osobach współtworzących Koalicję tutaj.