Kim są asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy?

Asystentki i asystenci to najczęściej osoby, które same mają doświadczenie migracji lub pochodzą ze społeczności romskiej – dzięki temu dobrze rozumieją potrzeby dzieci i ich rodzin oraz potrafią na nie odpowiedzieć. Znają zarówno język polski, jak i język, którym posługuje się dziecko – pełnią rolę tłumaczek i tłumaczy a także:

  • pomagają dzieciom cudzoziemskim i romskim w nauce,
  • wspierają dzieci w adaptacji w środowisku szkolnym,
  • pośredniczą w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,
  • pomagają zrozumieć różnice kulturowe oraz rozwiązywać wynikające z nich nieporozumienia czy konflikty,
  • kształtują postawę szacunku dla różnorodności społecznej w szkole.
Jakie korzyści przynosi zatrudnienie w szkole asystentek/ów międzykulturowych i romskich?

Dzięki obecności asystentek i asystentów dzieci romskie oraz dzieci z doświadczeniem migracji czują się w szkole bezpieczniej, szybciej uczą się języka polskiego, osiągają lepsze wyniki w nauce, są bardziej otwarte oraz budują pozytywne relacje z rówieśnikami. Asystentki i asystenci pomagają również nauczycielkom i nauczycielom oraz rodzicom – z ich obecności korzysta cała społeczność szkolna!

Koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich

Koalicja powstała w październiku w 2019 r. Zrzesza organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne oraz asystentki i asystentów z całej Polski. Działamy po to, aby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać ze wsparcia asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich:

  • Zachęcamy szkoły i organy prowadzące do zatrudniania asystentek i asystentów oraz informujemy, jak można to zrobić.

  • Upowszechniamy doświadczenia i dobre praktyki, aby pokazać, jakie korzyści daje całej społeczności szkolnej współpraca z asystentkami i asystentami.

  • Wspieramy asystentki i asystentów międzykulturowych oraz romskich – chcemy, aby ich / Wasza praca była doceniana! Więcej o organizacjach i osobach współtworzących Koalicję tutaj.