Dla instytucji

Uwagi dotyczące wpisania stanowiska asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego do Ustawy Prawo Oświatowe oraz do Klasyfikacji Zawodów
i Specjalności (KZiS)

Pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające uwagi, pytanie i rekomendacje dotyczące wpisania stanowiska asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego do Ustawy Prawo Oświatowe w związku z projektem tzw. specustawy, czyli Ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 17 kwietnia 2024 r. (kwiecień 2024)

Pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące  wpisania zawodu asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) w związku z projektem tzw. specustawy, czyli Ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342 w Sejmie). (maj 2024)

Pismo do Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczące wpisania stanowiska asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego do Ustawy Prawo Oświatowe oraz do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) w związku z projektem tzw. specustawy, czyli Ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342 w Sejmie). (maj 2024)

Pismo do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące wpisania stanowiska asystentki międzykulturowej / asystenta międzykulturowego do Ustawy Prawo Oświatowe oraz do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) w związku z projektem tzw. specustawy, czyli Ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342 w Sejmie). (maj 2024)

 

Propozycja opisu zawodu „Asystentka międzykulturowa / Asystent międzykulturowy”
w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS)

Propozycja opisu zawodu „Asystentka międzykulturowa / Asystent międzykulturowy” w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) opracowana przez Koalicję na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich. (maj 2024)

 

List otwarty do MEN, Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty i organów prowadzących

List otwarty do MEN, Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty i organów prowadzących opisujący korzyści oraz wyzwania, trudności i potrzeby związane z zatrudnianiem w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich a także wnioski i rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej i Wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz organów prowadzących szkoły.

PL: Apel o aktywne włączenie się Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty oraz organów prowadzących szkoły w upowszechnianie zatrudniania osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (asystentek i asystentów międzykulturowych) oraz asystentek i asystentów edukacji romskiej (2020)

ENG: Appeal for an active involvement of the Ministry of National Education, Voivodeship Education Superintendents, and school authorities in promoting the employment of teachers’ aides (cross-cultural assisntants) and Roma teaching assistants  (2020)

RU: Обращение с просьбой об активном участии Министерства народного просвещения, Воеводских отделов образования, а также руководящих органов, в ведении которых находятся школы, в продвижении трудоустройства лиц, выполняющих функции помощников и помощниц учителя (ассистенток и ассистентов по межкультурной коммуникации), а также ассистенток и ассистентов рома в образовательных учреждениях (2020)

UKR: Звернення про активне залучення Міністерства національної освіти, Воєводських кураторів освіти та відповідальних органів за школи у поширенні працевлаштування осіб, що виконують допоміжну роль вчителям (міжкультурних асистенток і асистентів) та асистенток і асистентів ромської освіти (2020)

 

Portal edukacyjny „Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”

Portal edukacyjny „Misja asystent” zawiera m.in.  materiały edukacyjne dla Asystentek i Asystentów edukacji romskiej. Portal jest częścią  projektu pn. „Misja Asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce”, realizowanego przez Fundację W Stronę Dialogu, którego celem jest  wsparcie szkoleniowo-doradcze i edukacyjne Asystentek i Asystentów edukacji romskiej z całej Polski.