Dla asystentek i asystentów

STUDIA PODYPLOMOWE „ASYSTENTURA MIĘDZYKULTUROWA W SZKOLE”

Z radością informujemy, że w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR UW) zakończyła się rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” na rok akademicki 2023-2024 (szczegółowy program studiów)! 

Studia „Asystentura międzykulturowa w szkole” są przykładem innowacyjnej współpracy pomiędzy uczelnią: IPSiR UW oraz organizacjami pozarządowymi: Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) oraz Koalicją na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich (link).

DOFINANSOWANIE CZESNEGO

FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ (FRS) MOŻE SFINANSOWAĆ TWOJE CZESNE CZĘŚCIOWO LUB W CAŁOŚCI  jeśli:

  • po ukończeniu studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” planujesz  pracować jako asystentka międzykulturowa / asystent międzykulturowy,
  • nie możesz samodzielnie sfinansować studiów – dofinansowanie jest niezbędne, abyś mogła / mógł móc podjąć studia.

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE CZESNEGO? 

Aby ubiegać się o dofinansowanie czesnego: 

  1. Przeczytaj dokładnie Regulamin dofinansowania.
  2. Wypełnij elektroniczny Wniosek o dofinansowanie.
  3. Wyślij swoje CV i List motywacyjny na adres e-mail podany w formularzu Wniosku o dofinansowanie. 

KTO PRZYZNAJE DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie jest przyznawane przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) ze środków Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Norwegian Ministry of Foreign Affairs)przekazanych przez Fundację Norwegian Refugee Council Polska (NRC).

 

DODATKOWE INFORMACJE: Jeśli masz pytania dotyczące dofinansowania, napisz mail na adres: rekrutacja@ffrs.org.pl

 

WAŻNE:

Proces aplikowania na studia podyplomowe „Asystentura międzykulturowa w szkole” prowadzone przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW) oraz proces ubiegania się o dofinansowanie przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” są od siebie niezależne  i wymagają oddzielnych aplikacji.

 


 


Projekt pn. „Strengthening the role of school intercultural assistants in Poland in response to the humanitarian crisis in Ukraine”, z którego jest pokrywane czesne studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole”, jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii (Norwegian Ministry of Foreign Affairs) przekazanych przez i w partnerstwie z  Fundacją Norwegian Refugee Council Polska zgodnie z umową IP1009_PLFM2215_002.