Dla asystentek i asystentów

IV Ogólnopolskie Forum Asystentek i Asystentów Międzykulturowych oraz Romskich
11 czerwca 2022 r., Kraków

Link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/3PGqNPR!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV  Ogólnopolskim Forum Asystentek i Asystentów Międzykulturowych oraz Romskich, które odbędzie się 11 czerwca 2022 r. (sobota) w godz. 14:00 – 18:00 w Krakowie w Zespole Szkół Specjalnych im. L.J. Kerna, ul. Ułanów 25.

 

Cele Forum

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni dla asystentek i asystentów międzykulturowych i romskich, aby poznawać się wzajemnie, wymieniać się doświadczeniami związanymi z pełnieniem funkcji asystentek i asystentów w różnych szkołach i w różnych miejscach Polski, wzmacniać środowisko zawodowe asystentek i asystentów, a także inicjować i planować wspólne działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku asystentek i asystentów w szkołach, w społecznościach lokalnych oraz w systemie edukacji.

W tym roku po raz pierwszy spotkamy się stacjonarnie (dotychczasowe Fora miały formę zdalną) w Krakowie, gdzie system zatrudniania i wsparcia dla asystentek i asystentów międzykulturowych przez samorząd jest najbardziej ustabilizowany oraz gdzie niedawno powstało stowarzyszenie „To ma sens” – pierwsze w Polsce stowarzyszenie założone przez asystentki i asystentów międzykulturowych.

 
Ramowy program Forum:
  • Przywitanie, poznanie się, integracja.
  • Wykład na temat rezyliencji (czyli odporności i umiejętności regenerowania się) w pracy asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich.
  • Spotkania / praca w grupach.

W trakcie Forum przewidujemy także przerwę i poczęstunek.

 

Do udziału w Forum zapraszamy:

asystentki asystentów międzykulturowych, asystentki i asystentów edukacji romskiej, osoby pełniące w szkołach funkcję pomocy nauczyciela oraz osoby, które przygotowują się do pełnienia którejś z tych funkcji.

 
Informacje organizacyjne
  • Aby zgłosić chęć udziału w Forum należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: https://bit.ly/3PGqNPR do 31 maja 2022 r. włącznie.
  • Spotkanie odbędzie się w języku polskim.
  • Oferujemy możliwość noclegu w Krakowie w pokojach 4-osobowych oraz zwrot kosztów dojazdu do Krakowa (transportem publicznym II klasą lub samochodem – do wysokości ceny biletu na przejazd transportem publicznym II klasą).

 Najchętniej umożliwiłybyśmy udział w Forum wszystkim zainteresowanym osobom, jednak ze względu na ograniczenia logistyczne i budżetowe możliwe, że nie będziemy mogły przyjąć wszystkich chętnych. Potwierdzenie udziału w spotkaniu prześlemy najpóźniej 2 czerwca 2022 r. (czwartek).

 
Kontakt

W razie pytań zaprasamy do kontaktu mailowego z koordynatorkami Koalicji:
Anna Górska: agorska@ffrs.org.pl, Agnieszka Kozakoszczak: akozakoszczak@ffrs.org.pl

 


Organizacje współtworzące Koalicję organizują różnego rodzaju wydarzenia, szkolenia, warsztaty i superwizje dla asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich. Jeśli chcesz skontaktować się z organizacją w Twojej okolicy i poznać jej ofertę, przejdź do zakładki „O nas”.

Organizacje zrzeszające asystentki i asystentów: