Studia podyplomowe „Asystentura międzykulturowa w szkole” na UW z dofinansowaniem!

Z radością informujemy, że na Uniwersytecie Warszawskim prowadzona jest obecnie rekrutacja na studia podyplomowe Asystentura międzykulturowa w szkole” (LINK)! Studia mają charakter praktyczny. Ich program powstał dzięki Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich (LINK)  i jest przykładem innowacyjnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, asystentkami międzykulturowymi oraz uczelnią. Zgłoszenia można składać do 30 września 2022 r.

Osoby chcące podjąć studia mogą ubiegać się o dofinansowanie pokrywające 100% kosztów czesnego (4 250,00 PLN) a także koszty dojazdów i noclegów. Dofinansowanie jest przyznawane przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)  w ramach dofinansowania przez Fundację Norwegian Refugee Council Polska (NRC). Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Link do rekrutacji na  studia podyplomowe „Asystentura międzykulturowa w szkole” na UW na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów/ek UW (LINK).

Link do informacji o dofinansowaniu studiów „Asystentura międzykulturowa w szkole” (w tym Regulamin i formularz zgłoszeniowy:

 

 

 

 

Kim są asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy?

Asystentki i asystenci to najczęściej osoby, które same mają doświadczenie migracji lub pochodzą ze społeczności romskiej – dzięki temu dobrze rozumieją potrzeby dzieci i ich rodzin oraz potrafią na nie odpowiedzieć. Znają zarówno język polski, jak i język, którym posługuje się dziecko – pełnią rolę tłumaczek i tłumaczy a także:

  • pomagają dzieciom cudzoziemskim i romskim w nauce,
  • wspierają dzieci w adaptacji w środowisku szkolnym,
  • pośredniczą w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,
  • pomagają zrozumieć różnice kulturowe oraz rozwiązywać wynikające z nich nieporozumienia czy konflikty,
  • kształtują postawę szacunku dla różnorodności społecznej w szkole.
Koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich

Koalicja powstała w październiku w 2019 r. Zrzesza organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne oraz asystentki i asystentów z całej Polski. Działamy po to, aby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać ze wsparcia asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich:

  • Zachęcamy szkoły i organy prowadzące do zatrudniania asystentek i asystentów oraz informujemy, jak można to zrobić.

  • Upowszechniamy doświadczenia i dobre praktyki, aby pokazać, jakie korzyści daje całej społeczności szkolnej współpraca z asystentkami i asystentami.

  • Wspieramy asystentki i asystentów międzykulturowych oraz romskich – chcemy, aby ich / Wasza praca była doceniana! Więcej o organizacjach i osobach współtworzących Koalicję tutaj.